Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Την εβδομάδα 8-14 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις των τμημάτων τής Α΄ τάξης τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης με τον σχολικό ψυχολόγο κ. Γεώργιο Γεωργουλέα και με την καθηγήτρια-Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ. Αικατερίνη Ζαχαροπούλου, μέλη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.

Στόχος των διαδικτυακών συναντήσεων με τους μαθητές είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση μέσω τής συζήτησης για την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση τού χρόνου τους, με εστίαση στις ιδιαίτερες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους στους συμβούλους και να πάρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους.