Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Κάθε χρόνο περίπου 15.000 μαθητές λυκείου από 60 χώρες επισκέπτονται για μια ημέρα ένα από τα 225 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα τής περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα τής Φυσικής των Σωματιδίων, στο πλαίσιο της δράσης International Masterclasses.

Ενεργοί ερευνητές-επιστήμονες με τις ομιλίες τους επεξηγούν και αναλύουν τομείς και μεθόδους τής βασικής έρευνας στην περιοχή των στοιχειωδών σωματιδίων και των δυνάμεών τους.

Έτσι, ομάδα πέντε μαθητών τής Β΄ τάξης τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης τής Θετικής Κατεύθυνσης, οι: Βασιλόπουλος Σπυρίδων, Γρατσίας Εμμανουήλ, Λουμάκης Ιωάννης, Πάντζαλης Αθανάσιος και Φουμάκη Θεοδώρα συμμετείχαν στη διαδικτυακή παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Φυσικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022.