Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Την εφετινή σχολική χρονιά 2021-2022 οι μαθητές των Α΄3 και Α΄4 τάξεων τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης υλοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τού Υ.ΠΑΙ.Θ. με τίτλο «Σύγκρουση και συνύπαρξη στο σχολείο και στην κοινότητα», με την καθοδήγηση τής καθηγήτριας Θρησκευτικών κ. Αναστασίας Ανέστη, η οποία προηγουμένως είχε επιμορφωθεί, ώστε να αναλάβει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Οι ενότητες με τις οποίες ασχολήθηκαν οι μαθητές στο πλαίσιο τού προγράμματος ήταν οι εξής:

• Αντιμετωπίζοντας τον θυμό και αντέχοντας τον πόνο.
• Η μοναδικότητα και η ετερότητα τού κάθε ανθρώπου ως αφορμή για στοχασμό και κατανόηση: εγγενής αξία όλων.
• Ανιδιοτελής αγάπη.
• Η διαδικασία τής συγχώρησης: τα βήματα που οδηγούν σε αυτήν.
• Συγχώρηση πέρα από τη λογική.
• Όταν η αδικία γίνεται αφορμή για αλληλεγγύη και συνύπαρξη.
• Το δώρο τής συγχώρησης και η αλληλεξάρτηση μέσα στην κοινότητα.
• Εμπόδια και προκλήσεις στον δρόμο για τη συγχώρηση.


Η διαδικασία τού προγράμματος περιελάμβανε τον χωρισμό των μαθητών σε ομάδες.

Σε αυτές δίνονταν οι βασικές έννοιες κάθε ενότητας, τις οποίες κάθε ομάδα επεξεργαζόταν και με τη βοήθεια σχετικών βιωματικών ιστοριών εξήγαγε συμπεράσματα. Στη συνέχεια αυτά ανακοινώνονταν από έναν εκπρόσωπο τής ομάδας στην ολομέλεια.
Οι ενότητες πλαισιώνονταν με σχετικό οπτικοακουστικό υλικό.

Στο τέλος τής χρονιάς οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρουσίασαν μέρος των εργασιών τους σε ένα ταμπλό, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση ολόκληρης τής σχολικής κοινότητας γύρω από την «Αγωγή στη συγχωρητικότητα».

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή τού προγράμματος αντλήθηκε από το βιβλίο τής κ. Πέλης Γαλίτη-Κυρβασίλη "Σύγκρουση και συνύπαρξη στο σχολείο και στην κοινότητα. Αποκαταστατική δικαιοσύνη και συγχώρηση. Προγράμματα και σχέδια εργασίας", εκδόσεις Γρηγόρη, Δ΄ έκδοση, 2019.