Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Δείτε την ύλη του κατατακτηρίου διαγωνίσματος Γερμανικών εδώ
Κατεβάστε σε pdf την ανακοίνωση εδώ ή δείτε τη online παρακάτω:

Η εκπαίδευση των μαθητών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συστηματική φοίτηση και την καθημερινή παρακολούθηση των μαθημάτων. Γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται η χωρίς σοβαρό λόγο απουσία των μαθητών από το σχολείο.
Η προαγωγή στην επόμενη τάξη και η απόλυση των μαθητών από το Γυμνάσιο εξαρτώνται από τη συστηματική φοίτησή τους. Ανάλογα με τον αριθμό των απουσιών ο Σύλλογος Διδασκόντων στο τέλος των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων χαρακτηρίζει τη φοίτηση επαρκή ή ανεπαρκή.
Κάθε διδακτική ώρα σημειώνονται στο απουσιολόγιο οι απόντες μαθητές, επομένως κάθε ημέρα καταχωρίζονται οκτώ (8) απουσίες. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 10645/ΓΔ4/22-01-2018 και την εγκύκλιο 13963/ΓΔ4/26-01-2018 την ευθύνη τής τακτικής παρακολούθησης τής φοίτησης τού μαθητή έχει εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του.

Eνημερώνονται οι γονείς των Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης και όλων των τάξεων των Αρσακείων-Τοσιτσείων Γυμνασίων Εκάλης ότι το μάθημα τής Κολύμβησης είναι μέρος τού μαθήματος τής Φυσικής Αγωγής και εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Σχολείων. Για τον λόγο αυτό η συμμετοχή των μαθητών σε αυτό είναι υποχρεωτική.

Κανονισμός λειτουργίας κολυμβητηρίου Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης

Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς

Υποχρεώσεις των αθλουμένων