Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Κατόπιν τής ένστασης που υπέβαλε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 το τουριστικό γραφείο Olympic Travel κατά τής απόφασης τής επιτροπής τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης, η οποία είχε επιλέξει το τουριστικό γραφείο Manessis Travel, συγκλήθηκε εκ νέου η επιτροπή, την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020, ώρα 13.00, στο γραφείο τής Διεύθυνσης τού Σχολείου, για την επιλογή τουριστικού γραφείου για τη μετακίνηση των μαθητών Γ΄ τάξης στην Κρήτη από την Πέμπτη 2 Απριλίου έως το Σάββατο 4 Απριλίου 2020.

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 13.00, στο γραφείο τής Διεύθυνσης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης συγκροτήθηκε επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων που θα οργανώσουν την εκδρομή των μαθητών Γ΄ τάξης τού Σχολείου στην Κρήτη από την Πέμπτη 2 Απριλίου έως το Σάββατο 4 Απριλίου 2020. Είχε προηγηθεί ανάρτηση στην ιστοσελίδα τής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ταξιδιωτικά γραφεία την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019.

Eνημερώνονται οι γονείς των Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης και όλων των τάξεων των Αρσακείων-Τοσιτσείων Γυμνασίων Εκάλης ότι το μάθημα τής Κολύμβησης είναι μέρος τού μαθήματος τής Φυσικής Αγωγής και εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Σχολείων. Για τον λόγο αυτό η συμμετοχή των μαθητών σε αυτό είναι υποχρεωτική.

Κανονισμός λειτουργίας κολυμβητηρίου Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης

Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς

Υποχρεώσεις των αθλουμένων