Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου οι μαθητες τής Β´ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στην αίθουσα Μουσικής τη θεατρική παράσταση «Θέμα Χημείας» από τη θεατρική ομάδα «Θεατρόνιο».
Με όραμα να γίνουν οι Φυσικές Επιστήμες προσιτές σε όλους τους μαθητές, δημιουργήθηκε το 2014 η ομάδα "Θεατρόνι", στο πλαίσιο τού προγράμματος τής Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» τού Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.
Η εκπαιδευτική-διαδραστική παράσταση «Θέμα Χημείας» συνδέει ολιστικά τις Φυσικές Επιστήμες με το θέατρο και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. 
Αποτελείται από βιωματικές δραστηριότητες, πειράματα χημείας, θεατρικό έργο και συζήτηση με τους μαθητές.
Απευθύνεται, τέλος, σε μαθητές Γυμνασίου στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Χημείας.
Οι μαθητές μελετούν την επίδραση τής πίεσης, τόσο σε επίπεδο φυσικών επιστημών όσο και ανθρώπινων σχέσεων, και γνωρίζουν τα χημικά στοιχεία και τις χημικές αντιδράσεις μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα :

  •  Σωματοποιούν τον τρόπο κίνησης των σωματιδίων στις φυσικές καταστάσεις τής ύλης (στερεό, υγρό, αέριο) και    τον προσομοιάζουν με στοιχεία τής φύσης: ανθρώπινους χαρακτήρε και κινήσεις ζώων.
  • Γνωρίζουν τα χημικά στοιχεία και τις χημικές αντιδράσεις συμμετέχοντας σε παιχνίδια-δράσεις που     συντονίζονται  από τους ηθοποιούς-εμψυχωτές

Σκοπός τής εκπαιδευτικής παράστασης είναι:

  • να τονώσει το ενδιαφέρον των μαθητών για το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών.
  • να δράσει συμπληρωματικά με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας.
  • να συνδέσει την έννοια τής μάθησης με το αίσθημα τής χαράς.
  • να ενεργοποιήσει ψυχοκινητικές, γνωστικές και συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών.
  • να καλλιεργήσει μορφές νοημοσύνης, όπως η χωρική, η μουσική, η κιναισθητική και η ενδοπροσωπική.
Υπεύθυνη καθηγήτρια ήταν η κ. Παναγιώτα Σπυροπούλου (χημικός)