Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Οι μαθητές των Γ΄3 και Γ΄4 τάξεων τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης ξεναγήθηκαν στην έκθεση «Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση (1453-1821)» τού Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, ώρα 11.00 έως 13.00.

 

Με επιλεγμένα εκθέματα και σύγχρονες διαδραστικές εφαρμογές η έκθεση φωτίζει αυτή την ουσιαστική, αλλά ελάχιστα γνωστή, όψη τής ελληνικής παιδείας πριν από την Επανάσταση τού 1821 και απαντά στα ερωτήματα:

 Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα μετά την πτώση τής βυζαντινής αυτοκρατορίας;
 Πώς διατηρήθηκε, όχι μόνον η γλώσσα, αλλά και η ελληνική παιδεία, μέσα στους τέσσερεις αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας;
 Τι γνωρίζουμε για τους χιλιάδες ανώνυμους ιερωμένους και δάσκαλους και για τους μαθητές τους που μάθαιναν τα «κολοβογράμματα» ή «κολλυβογράμματα»;
 Τι είναι, άραγε, τα «μαθηματάρια»;
• Σε ποιες περιοχές άνθησαν μεγάλα πνευματικά κέντρα όπου έδρασαν σπουδαίες μορφές τής εκπαίδευσης;
• Και πώς, τελικά, η παιδεία έθρεψε την ιδέα τού αγώνα για την ελευθερία;

Τα παιδιά συνόδευσαν η Διευθύντρια κ. Μαρία- Άννα Φαφαλιού και η φιλόλογος κ. Ιωάννα Τσεκούρα.