Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Με επιδείξεις πειραμάτων από τους μαθητές τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης που παρακολούθησαν τη Ζώνη Πειραμάτων, Βιολογίας και Χημείας (Ζώνη Επιστημών), έκλεισε  η σχολική χρονιά 2021-2022.

Την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 οι μαθητές πραγματοποίησαν εντυπωσιακά πειράματα και μοιράστηκαν με τους συμμαθητές τους την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για τη Χημεία και τη Βιολογία.

Κατά τη διάρκεια τής σχολικής χρονιάς οι μαθητές/-τριες που συμμετείχαν στη Ζώνη Επιστημών κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν την κριτική τους σκέψη, τις γνώσεις και τη φαντασία τους, για να εξηγήσουν τα φαινόμενα που εκτυλίσσονταν μπροστά τους.

Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ομιλίες επιστημόνων και παρουσιάσεις σχετικές με τις θετικές επιστήμες. Συγκεκριμένα, η κ. Θεοδώρα Κουτσούρη, βιολόγος, διδάκτωρ Ιατρικής (ΕΚΠΑ), επιστημονική συνεργάτις στο αιματολογικό εργαστήριο τού Αρεταίειου νοσοκομείου, διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο τομέα τής Αιματολογίας και απόφοιτος τού Αρσακείου-Τοσιτσείου Εκάλης, στο 1ο μέρος μίλησε για τις ομάδες αίματος, έδειξε πώς γίνεται η ταυτοποίησή τους και τόνισε πόσο απαραίτητη είναι η αιμοδοσία.

Στο 2ο μέρος μίλησε για την τεχνική PCR που χρησιμοποιείται για τον πολλαπλασιασμό τού DNA, και για την τεχνική ηλεκτροφόρησης, που χρησιμοποιείται για τη μοριακή ταυτοποίηση τής ομάδας αίματος και άλλων υποομάδων τού αίματος.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Μεθενίτης, αναπληρωτής καθηγητής τού Τμήματος Χημείας τού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος τού Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας και Τεχνολογίας, διευθυντής και επιστημονικός υπεύθυνος τού Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική τής Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ), εκπαιδευτής και μέντορας των μαθητών που λαμβάνουν μέρος στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Χημείας.

Μίλησε στους μαθητές για τη Χημεία, τις χημικές αντιδράσεις και την χημική κινητική. Τα παιδιά έμαθαν τα θεμελιώδους σημασίας ερωτήματα στα οποία προσπαθεί να απαντήσει η Χημεία, τους δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουν με τον καθηγητή, να πάρουν απαντήσεις και να απαντήσουν σε ερωτήματα που τους έθετε.

Ένα εντυπωσιακό ταξίδι γνωριμίας και εξερεύνησης των Φυσικών επιστημών έφτασε στο τέλος του.

Υπεύθυνες καθηγήτριες ήταν οι κ.: Ευγενία Κουτσούρη, χημικός, και Αλεξάνδρα Μπάκα, βιολόγος."

.