Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Με στόχο την εξάσκηση τής προσοχής και τής συγκέντρωσης, τη συνέπεια και την πειθαρχία, τη μεθοδικότητα και την ευελιξία στη σκέψη, την καλλιέργεια τής φαντασίας, τη μαχητικότητα και την κοινωνικοποίηση,από τον Ιανουάριο 2023 μια νέα δραστηριότητα εισάγεται στο A΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης.
Συγκεκριμένα, κάθε Παρασκευή θα αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων και στο ιστολόγιο τού Σχολείου ένα σκακιστικό πρόβλημα τού οποίου τη λύση θα βρίσκουν και θα φέρνουν οι μαθητές στο γραφείο τής Διεύθυνσης κάθε Δευτέρα νωρίς το πρωί.

Το σκακιστικό πρόβλημα
Ένα σκακιστικό πρόβλημα (ή σύνθεση) είναι μια θέση στη σκακιέρα, με την οποία ζητείται από τον λύτη να επιτύχει κάποιον στόχο, π.χ. να κάνει ματ στον αντί­παλο με έναν προκαθορισμένο αριθμό κινήσεων ή να βρει την καλύτερη κίνηση που θα τού αποφέρει κάποιο υλικό κέρδος.
Για όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία πρέπει να διευκρινιστεί ότι στα περισσότερα προβλήματα το ζητούμενο είναι συνήθως το εξής:
παίζει ο λευκός και κάνει ματ σε 2 (ή 3 ή και περισσότερες) κινήσεις.
Αυτό σημαίνει ότι:
1. κάνει την πρώτη κίνηση ο λευκός (ονομάζεται κλειδί τού προβλήματος και είναι η μοναδική κίνηση που λύνει το πρό­βλημα)
2. κάνει την κίνησή του ο μαύρος
3. παίζει ο λευκός και, ανεξάρτητα με την προηγούμενη κίνηση του μαύρου, επιτυγχάνει το ματ.
Αντίστοιχα στα προβλήματα των 3 κινήσεων έχουμε τις κινή­σεις: λευκός-μαύρος- λευκός-μαύρος-λευκός και ματ.
Το 1ο σκακιστικό πρόβλημα θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο τού Σχολείου την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2023 αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.
Καλή αρχή!

Σημείωση: Ευχαριστίες στον καθηγητή  Πληροφορικής κ. Δημήτρη Παπακωνσταντίνου για το πολύτιμο υλικό που παρέχει στο πλαίσιο αυτής τής δράσης.