Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Τα τμήματα Α΄2 και Α΄4 τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης, στο πλαίσιο τού Εργαστηρίου Δεξιοτήτων τού α΄ τετράμηνου «Πλανήτης Γη, το κοινό μας σπίτι», έφτιαξαν με την καθοδήγηση τής καθηγήτριας Καλλιτεχνικών κ. Κυριακής Πρεβενιού 4 επιτραπέζια παιχνίδια για το περιβάλλον με στόχο την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

Αρχικά, διαβάστηκαν και συζητήθηκαν οι προτάσεις όλων των παιδιών για ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.

Αναλύθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

Βιοκλιματική αρχιτεκτονική - μείωση τής ενέργειας στο σπίτι και στο Σχολείο
Τι είναι το οικολογικό μας αποτύπωμα και πώς μπορούμε να το μειώσουμε;
Ανακύκλωση υλικών: πρώτη ύλη
Νερό, το πολύτιμο αγαθό

Μετά από ψηφοφορία επιλέχθηκε προς υλοποίηση η ιδέα που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας και με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κατασκεύασαν τα παιχνίδια στο Εργαστήριο Καλλιτεχνικών τού Σχολείου.

Το τμήμα Α΄2 έφτιαξε το «Το μυστήριο τής Ανακύκλωσης», ένα παιχνίδι στρατηγικής και γνώσεων για την περιβαλλοντική συνείδηση και την ανακύκλωση, και το «Go Bowling, Go Green», ένα παιχνίδι για το νερό και την εξοικονόμησή του.

Το τμήμα Α΄4 δημιούργησε το «Green Mountain», ένα παιχνίδι που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με την ανακύκλωση, αλλά και το οικολογικό αποτύπωμα που αφήνουμε στη Γη, καθώς και το παιχνίδι «Ο Κήπος», ένα παιχνίδι για τη μείωση τού οικολογικού μας αποτυπώματος μέσα από τη δημιουργία ενός κήπου με δέντρα και φυτά που συναντάμε στην Ελληνική Γη.

Το τετράμηνο έκλεισε με τους μαθητές να παίζουν με τα πρωτότυπα, διασκεδαστικά και εκπαιδευτικά παιχνίδια που οι ίδιοι έφτιαξαν.