Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Με τι ασχολείται η Αρχαιολογία και ποιος ο σκοπός της; Ποια είναι τα στάδια μιας αρχαιολογικής ανασκαφής; Τι συμβαίνει στα ευρήματα μετά την αποκάλυψή τους;

Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Αρχαίας Ιστορίας, οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης συμμετείχαν, στις 15 και 18 Μαΐου 2023, σε δειγματική ανασκαφή.

Αρχικά, παρακολούθησαν τη «Μεθοδολογία μιας ανασκαφής» στον χώρο τού Εργαστηρίου Ιστορίας και Τέχνης των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων. 

Έμαθαν ότι αντικείμενο τής Αρχαιολογίας είναι τα κατάλοιπα των ανθρώπων και σκοπός της είναι να τα κατανοήσει και να τα ερμηνεύσει.

Στη συνέχεια, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου εξειδικευμένοι τεχνίτες αναπαρέστησαν μέρος των θεμελίων τής οικίας C (4ος αι. π.Χ.), η οποία αποκαλύφθηκε στα δυτικά τού λόφου τού Αρείου Πάγου, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τη διαδικασία τής πρωτογενούς έρευνας, κατάλαβαν τη σημασία της και έμαθαν τα στάδιά της, ώστε να μπορούν να τα εφαρμόσουν στο μέλλον στο σχολικό, το ακαδημαϊκό ή το εργασιακό τους περιβάλλον.

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, ανέλαβαν να ανασκάψουν τους τομείς σύμφωνα με τη μέθοδο που έμαθαν κατά την παρουσίαση.

Παρατήρησαν τα ευρήματά τους και κατέγραψαν όλες τις παρατηρήσεις τους στα φυλλάδιά τους, όπως θα έκανε και ένας κανονικός αρχαιολόγος.

Στο τέλος μελέτησαν τις παρατηρήσεις τους και εξήγαγαν τα συμπεράσματά τους, κάθε ομάδα χωριστά για τον τομέα της αλλά και συλλογικά για όλον τον χώρο.

Στόχος ήταν η βιωματική προσέγγιση τού μαθήματος τής Ιστορίας, αλλά και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ανάδειξης τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς.