Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Στο πλαίσιο τής συμμετοχής τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης στο πρόγραμμα Erasmus+, την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023, η Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Σχολείων μας κ. Ιωάννα Κούρτη υποδέχθηκε τους Νορβηγούς εκπαιδευτικούς τού Sandnes Videregående Skole, τον διευθυντή τού σχολείου κ. Pal Blakely και την coordinator τού προγράμματος κ. Ragnhild Thordal, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας (Job Shadowing).

Η καθηγήτρια-Σύμβουλος ΣΕΠ παρουσίασε τον τρόπο οργάνωσης και εφαρμογής τής συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στα Σχολεία μας. Αναλύθηκαν οι δραστηριότητες και οι μέθοδοι μέσω των οποίων υποστηρίζονται οι μαθητές στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές, ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις, σεμινάρια, Ημέρες Σταδιοδρομίας, επισκέψεις σε πανεπιστήμια, υποστήριξη στη συμπλήρωση τού μηχανογραφικού δελτίου κ.ά., στα Σχολεία τής Φ.Ε. και ειδικότερα στο Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης και στο Α΄ Αρσάκειο -Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης.

Επιπλέον, συζητήθηκαν εκτενώς τα θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν τους έφηβους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και οι παράγοντες που τους επηρεάζουν στην επιλογή και διαμόρφωση τής σταδιοδρομίας τους, παράγοντες ενδοατομικοί, π.χ. ενδιαφέροντα, προσωπικότητα κ.λπ., ή κοινωνικοί π.χ. η αγορά εργασίας.

Οι επισκέπτες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξατομικευμένη συμβουλευτική προσέγγιση και τη μεθοδολογία υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών με διαρκή και εκτενή πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές και τους επαγγελματικούς κλάδους αιχμής στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με το επάγγελμα τού Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το σύστημα πρόσβασης των μαθητών στα ελληνικά πανεπιστήμια και, γενικότερα, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα.