Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Το Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης υλοποιεί από το 2012 με επιτυχία το ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning και τα έργα των μαθητών μας βραβεύονται κάθε χρόνο με Εθνικές και Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας.

Επίσης, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ έχει απονείμει στο Σχολείο μας τη Διαπίστευση Erasmus+, στο πλαίσιο τής Βασικής Δράσης 1 τού νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα τής Σχολικής Εκπαίδευσης, με στόχο τις διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασίες.

Κατά το τρέχον σχολικό έτος (2023-2024) τα προγράμματα e-Twinning θα υλοποιήσουν μαθητές όλων των τάξεων, με υπεύθυνες τις καθηγήτριες Αγγλικής Γλώσσας κ. Αθηνά Γκαρμπολά και Αθηνά Ξυραφά.

Συγκεκριμένα, το Σχολείο μας θα συμμετάσχει σε 4 έργα e-Twinning:

YOUNG CHANGE MAKERS (Γ΄ τάξη): οι μαθητές θα εκπονήσουν έργο με θέμα τους 17 Στόχους τής Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι έρχονται να ενώσουν όλες τις χώρες τού κόσμου, για να επιλύσουν από κοινού μείζονα θέματα που αφορούν στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
Για την υλοποίησή του θα συνεργαστούν με συνομηλίκους τους μαθητές από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Σερβία και τη Ρουμανία.

LET’S LOVE THE MEDITERRANEAN SEA (Β΄ τάξη): μαθητές από 6 χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα (Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, Κροατία) θα εκπονήσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Μεσόγειο, όπως η μεσογειακή διατροφή, ο τουρισμός και η οικονομία, τα θαλάσσια είδη υπό εξαφάνιση και η κλιματική αλλαγή, οι κίνδυνοι για τη βιοποικιλότητα κ.ά.

FASTER, HIGHER, STRONGER, TOGETHER! (Β΄ τάξη): οι μαθητές θα εκπονήσουν έργο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το πνεύμα τους και τις αξίες που καλλιεργούν. «Το Ολυμπιακό Πνεύμα συνδέεται με τις αξίες και τα ιδεώδη τού Ολυμπισμού. Η πνευματική διάσταση των Αγώνων τονίστηκε εξ αρχής από τον ίδιο τον Pierre de Coubertin και πάνω σ’ αυτή βασίστηκαν οι ολυμπιακές αξίες, που αποτελούν τον θεμέλιο λίθο τής αθλητικής και ολυμπιακής παιδείας. Η συμβολή αυτών των αξιών στην εκπαίδευση και την κοινωνία κρίνεται θεμελιώδης από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και τους διεθνείς φορείς Ολυμπιακής Παιδείας σε όλο τον κόσμο». Οι μαθητές θα συνεργαστούν με συνομήλικους τους μαθητές από Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία και Ουκρανία.

WHAT STANDS THE TEST OF TIME! (Α΄ τάξη): οι μαθητές θα εκπονήσουν εργασίες για ένα χαρακτηριστικό τής χώρας τους που αντέχει στον χρόνο. Στο έργο αυτό θα εξετάσουν και θα παρουσιάσουν τη σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων και τού συγκεκριμένου στοιχείου μέσα από την ιστορία, το παρόν και το μέλλον.
Για την υλοποίησή του θα συνεργαστούν με συνομηλίκους τους μαθητές από τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Πορτογαλία, την Κροατία και την Ισπανία.