Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Στο πλαίσιο τής διεξαγωγής ACGMUN, που διοργανώθηκε από το Pierce College, από 29 έως 31 Μαρτίου 2024, ομάδα μαθητών/-τριών τής Γ΄τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης εκπροσώπησε την Αργεντινή σε θέματα ημερήσιας διάταξης.

Οι μαθητές/-τριες, χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα, επιχειρηματολόγησαν και αντιπαρατέθηκαν πάνω σε διεθνή ζητήματα προβάλλοντας τη θέση τής χώρας που εκπροσωπούσαν, αλλά και προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις.

Με την καθοδήγηση τής καθηγήτριας Αγγλικών και MUN Advisor κ. Ιωάννας Παπαδήμα οι μαθητές/-τριες διαπραγματεύτηκαν σε θέματα :

Α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ

Eφαρμογή μηχανισμών κοινωνικού ανασχεδιασμού και ευθύνης για την επίτευξη καθαρού μηδενικού ρατσισμού
Το πρόβλημα τής γραφειοκρατίας στην αποτελεσματικότητα τής ανθρωπιστικής βοήθειας

Β) ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αντιμετώπιση των ταυτόχρονων στρατιωτικών επεμβάσεων στις προσπάθειες επίλυσης αστικών αφρικανικών εμφύλιων συγκρούσεων
Διασφάλιση τής συμμόρφωσης των κρατών μελών τού ΟΗΕ με τους στόχους μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών που ορίζονται στη σύμβαση για τα χημικά όπλα (CWC)

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αντιμετώπιση των επιπτώσεων των οικονομικών κυρώσεων τής ΕΕ στα κράτη μέλη τού ΟΗΕ μετά την εμπορική εισαγωγή τού ευρώ
Διασφάλιση των παγκόσμιων οικονομικών και περιβαλλοντικών συμφερόντων μέσω τής Net-Zero Banking Alliance (NZBA)

Δ) ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μετριασμός τής αυξανόμενης τάσης ιδιωτικοποίησης τού στρατού στην υπηρεσία των κρατών μελών τού ΟΗΕ
Εξέταση των ειρηνιστικών πολιτικών των κρατών μελών τού ΟΗΕ για τον περιορισμό των πολιτικών συνεπειών των πολέμων πληρεξουσίων

Ε) ΝΟΜΙΚΑ

Διαμόρφωση διεθνούς νομικού πλαισίου για τη λειτουργία ιδιωτικών εταιρειών στο διάστημα
Επαναξιολόγηση νομοθετικών μέτρων σχετικά με την περιβαλλοντική εταιρική ευθύνη

ΣΤ) ΤOY OIKONOMIKOY KAI KOINΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αντιμετώπιση των αναποτελεσματικών μεθόδων διαχείρισης τής σπατάλης τροφίμων στις πιο οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες (MEDC)
Αξιολόγηση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων τής εφοδιαστικής αλυσίδας χαλκού στη διεθνή μηδενική ενεργειακή κατανάλωση
Ενίσχυση τής διεθνούς συνεργασίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση τού λαθρεμπορίου φυσικών πόρων

Ζ) ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέσπιση διεθνούς νομικού πλαισίου για την προστασία τού δικαιώματος άρνησης επισφαλούς εργασίας
Διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων στην άνοδο τού Επαυξημένου Εργατικού Δυναμικού Τεχνητής Νοημοσύνης
Διευκόλυνση τής μηδενικής καθαρής κατανάλωσης ενέργειας μέσω τής διαφάνειας σε κυβερνητικές ή ιδιωτικές υποδομές που σχετίζονται με τον άνθρακα

Η) ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ενίσχυση τού συστήματος υγείας στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική
Αξιολόγηση των επιπτώσεων τής υπερβολικής χρήσης βασικών φαρμάκων για καλλυντικούς σκοπούς σε πολίτες που πάσχουν από μη μεταδοτικές ασθένειες (NCDs)
Άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων τής ιονίζουσας ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής

Θ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η κρατική παρακολούθηση ως παραβίαση τής ιδιωτικής ζωής τού ατόμου
Προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών εν μέσω τής αύξησης τής παιδικής εργασίας στη βιομηχανοποιημένη Ασία
Διασφάλιση τού δικαιώματος των αγροτικών κοινοτήτων για ένα υγιές περιβάλλον και κλιματική δικαιοσύνη

Ι) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου και παραβίαση δεδομένων
Μείωση των επιπτώσεων τής αύξησης τής ηλικίας συνταξιοδότησης στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό
Έγκριση τής χρήσης κρατικής οικονομικής βοήθειας σε μαθητές ευάλωτων πληθυσμών

Στο ΜUN συμμετείχαν οι μαθητές/ μαθήτριες: Γιαννακάκη Μαρία, Κουρή Μαριάννα , Μαραμπουτάκης Γιάννης, Μικρολόπουλος Δομήνικος, Μπακάλης Ιάσων, Μπραϊμάκη Αγγελική, Παπαδοπούλου Ιουλίτα, Πολλάτου Γεωργία, Σαγρή Εβίτα, Σκολαρίκου Βανέσσα και Τουτούζη Μαρία.