Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Η καθηγήτρια κ. Αθηνά Γκαρμπολά (ΠΕ06) τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία το μάθημα «eTwinning MOOC 2023: Εισαγωγή στο eTwinning, την ευρωπαϊκή δράση για την εκπαίδευση», διάρκειας 20 ωρών, το οποίο πραγματοποιείται από 18 Σεπτεμβρίου έως 22 Οκτωβρίου 2023 και προσφέρεται από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης τής δράσης eTwinning μέσω τής πλατφόρμας mooc.etwinning.gr τού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Το συγκεκριμένο mooc αποτελεί εισαγωγή στο δίκτυο, τις δράσεις και το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχουν οι ευρωπαϊκές πλατφόρμες eTwinning, European School Education Platform (ESEP) και EU Academy σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, δικτύωση αλλά και για τον αρχικό σχεδιασμό eTwinning έργων.

image001