Διαθεματικό περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πρόγραμμα σχολικού έτους 2017-2018