Η εφετινή σχολική χρονιά 2019-2020 ξεκίνησε δυναμικά για τους δασκάλους των Αρσακείων Σχολείων με επιμορφωτικές συναντήσεις την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού για τους δασκάλους των Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού και Πάτρας, την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 στα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης για τους δασκάλους των Αρσακείων Δημοτικών Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων και τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης για τους δασκάλους των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης.

Οι επιμορφωτικές συναντήσεις είχαν θέμα «Γλώσσα και Γραμματική στη σύγχρονη διδακτική πράξη".
Εισηγήτριες ήταν η κ. Νέλλη Παππά, γλωσσολόγος και φιλόλογος στο Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, και η κ. Σύλα Κλειδή, γλωσσολόγος και φιλόλογος στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.

Οι δάσκαλοι ενημερώθηκαν για τα σύγχρονα γλωσσολογικά δεδομένα και για τις διδακτικές πρακτικές σε θέματα λεξιλογίου και γραμματικής στο δημοτικό.
Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας τού λεξιλογίου και τής γραμματικής με πρακτική εφαρμογή στο εκπαιδευτικό επίπεδο τού Δημοτικού.

Οι επιμορφώσεις αυτές εγκαινιάζουν σειρά επιμορφώσεων για τη διδακτική τού λεξιλογίου και τής γραμματικής, που σκοπό έχουν τη σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών τού δημοτικού με τα προγράμματα σπουδών τού γυμνασίου και τού λυκείου, ώστε να υπάρχει συνέχεια στη διδασκαλία τής γλώσσας.

Η επιμόρφωση οργανώθηκε υπό τη γενική εποπτεία τής Επόπτριας των Σχολείων τής Φ.Ε. κ. Βασιλικής Παπαπέτρου-Μουρσελά και τής Συντονίστριας Θεωρητικών Μαθημάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τής Φ.Ε. κ. Αθηνάς Μακροπόδη.