Ημερολόγιο Εκδηλώσεων ΦΕ

Νοέμβριος 2022
Τον προηγούμενο μήνα   Τον επόμενο μήνα
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30

Οι μαθήτριες και οι μαθητές τής Α΄ τάξης των Αρσακείων Γυμνασίων Ψυχικού, Πατρών και Ιωαννίνων συμμετείχαν διαδικτυακά σε μαθησιακή δραστηριότητα, που οργανώθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο τού μαθήματός τής Πληροφορικής στην Εστία Επιστημών Πάτρας, από τον Φεβρουάριο έως και τον Μάιο τού 2022.


Λαμβάνοντας ερεθίσματα από τη διαδραστική έκθεση «Στο πνεύμα τής Πληροφορικής» τής Εστίας Επιστημών, τα παιδιά οδηγήθηκαν να ανακαλύψουν τη σχέση μεταξύ τού δεκαδικού αριθμητικού συστήματος και τού δυαδικού συμβολικού συστήματος στο οποίο εδράζει η δίτιμη λογική που διέπει τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τού Η/Υ.
Το διαδραστικό έκθεμα που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη δραστηριότητα επελέγη σύμφωνα με την ηλικία των μαθητών και στο ξεκίνημα τής διερευνητικής διαδικασίας αντιμετωπίστηκε από την πλευρά τους ως ένα παιχνίδι με το όνομα «Οι οκτώ πυγολαμπίδες». Κάθε πυγολαμπίδα μπορεί να βρεθεί σε μία από τις δύο καταστάσεις: αναμμένη ή σβηστή, και αυτό καθορίζεται από τον αριθμό που θα πληκτρολογούσαν οι μαθητές, έχοντας στη διάθεση τους τα ψηφία 0 έως 9 τού δεκαδικού συστήματος. Στόχος ήταν να ανακαλύψουν στο δεκαδικό σύστημα τον αριθμό που ενεργοποιεί τις οκτώ πυγολαμπίδες.
Καταγράφοντας, αναλύοντας και συζητώντας μεταξύ τους τα αποτελέσματα τής έρευνάς τους κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα το οποίο τούς επέτρεψε να οδηγηθούν στην ανακάλυψη τού ζητούμενου αριθμού που ενεργοποιεί τις οκτώ πυγολαμπίδες, αλλά επιπλέον και τους αριθμούς που ενεργοποιούν οποιονδήποτε συνδυασμό πυγολαμπίδων. Η αναπαράσταση των αναμμένων και των σβηστών πυγολαμπίδων γινόταν πλέον με τη χρήση των συμβόλων «0» και «1» τού δυαδικού αλφάβητου, γεγονός που τους έδωσε τη δυνατότητα να μεταφράσουν τους αριθμούς τού δεκαδικού συστήματος στο δυαδικό σύστημα και αντίστροφα.
Την οργάνωση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων από την πλευρά τής Εστίας Επιστημών Πάτρας είχε η συντονίστρια των επιστημονικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων κ. Χαρά Δημοπούλου και από την πλευρά των Αρσακείων Σχολείων η συντονίστρια Πληροφορικής κ. Άννα Τζώρτζη.