Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, συνοδευόμενοι από τον καθηγητή τους κ. Βύρωνα Χαμηλοθώρη, φυσικό, παρακολούθησαν στο πλαίσιο τού μαθήματος «Γεωλογία- Ορυκτοί Πόροι» το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Φ.Ε. με θέμα τη δημιουργία των απολιθωμάτων και την αξία τους στη δημιουργία πηγών ενέργειας.
Μίλησαν για τα είδη των απολιθωμένων οργανισμών, για το ποια μέρη των οργανισμών απολιθώνονται, γνώρισαν τους στρωματόλιθους, τα απολιθώματα τού Λιθανθρακοφόρου, εποχής δημιουργίας των κυριοτέρων κοιτασμάτων γαιανθράκων και κατέγραψαν απολιθωμένους οργανισμούς που υπάρχουν στο Μουσείο.
Την επιμέλεια τού προγράμματος είχε η υπεύθυνη τού Μουσείου κ. Φανή Τριπολιτσιώτου, γεωλόγος.