Οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού 11ου Δημοτικού Π. Φαλήρου, συνοδευόμενοι από τις δασκάλες τους κ. Βασιλική Δασκαλάκη και Μαριάνθη Καραγρηγορίου, επισκέφθηκαν το Μουσείου Φυσικής Ιστορίας τής Φ.Ε. όπου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Ας Γνωρίσουμε τα ζώα τού Μουσείου».
Οι μαθητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έμαθαν πληροφορίες για τα ζώα τού Μουσείου μας και, μέσα από εύστοχες ερωτήσεις που έθεσαν, πήραν απαντήσεις σε θέματα σχετικά με τη ζωή των ζώων.
Στη συνέχεια ενθουσιάστηκαν με τη χειροτεχνία που έφτιαξαν και, τέλος, έπαιξαν στον κήπο τού Σχολείου μας.
Ήταν μια όμορφη και εποικοδομητική μουσειακή επίσκεψη.