Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωρίζω τον τόπο μου - Πάρνηθα»παρακολούθησαν οι μαθητές των Δ΄1 και Δ΄3 τάξεων τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού, μαζί με τη δασκάλα τους κ. Ντόρα Μπαμπανέλου, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τής Φ.Ε. στις 7 Φεβρουαρίου 2017.
Μέσα από το βιωματικό αυτό πρόγραμμα, τα παιδιά γνώρισαν τον ιδιαίτερο αυτό εθνικό δρυμό που βρίσκεται τόσο κοντά μας, αλλά δεν γνωρίζουμε τον φυσικό του πλούτο. Το περιβαλλοντικό αυτό ταξίδι ξεκινάει από τη γεωλογία τής περιοχής και καταλήγει στη χλωρίδα και την πανίδα. Στο δεύτερο μέρος τού προγράμματος, οι μαθητές αναζήτησαν μέσα στον χώρο τού Μουσείου οργανισμούς που μπορεί να συναντήσει κανείς και στην Πάρνηθα.