Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τρίτη 5 Μαΐου 2015 η Α΄ τάξη τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων επισκέφθηκε το ΚΠΕ Φιλιππιάδας, στο πλαίσιο τού εκπαιδευτικού προγράμματος που εκπονεί η Α΄ τάξη για την εφετινή σχολική χρονιά «Γνωρίζω τα ζώα και τους μύθους τού Αισώπου». Οι μαθητές παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η βίδρα και το σκιουράκι στη λίμνη τού Ζηρού». Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν βιωματικά με την τροφική αλυσίδα, να παίξουν παιχνίδια και έτσι να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα.