Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015 οι μαθητές των δύο τάξεων τής Στ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων επισκέφθηκαν το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης "Θεόδωρος Παπαγιάννης", στο Ελληνικό Ιωαννίνων, και ξεναγήθηκαν στους χώρους του.
Τα εκθέματα τού μουσείου είναι δημιουργήματα τού ίδιου τού γλύπτη και έχουν ως θέμα τη ζωή στην ύπαιθρο με τις δυσκολίες της, αλλά και τις βιωματικές εμπειρίες τού ίδιου.
Οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από τα εκθέματα, αλλά και τα υλικά με τα οποία έχουν δημιουργηθεί, εντυπωσίασαν τους μαθητές.