Αρσάκεια Ιωαννίνων
Ένα διαφορετικό «γλυκό» καλωσόρισμα δέχθηκαν οι μαθητές τού τμήματος Γερμανικών τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, στο πρώτο μάθημα τής νέας σχολικής χρονιάς.
Στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία, την πρώτη μέρα τού σχολείου, οι μαθητές παίρνουν από τους δασκάλους τους και τους γονείς τους ένα μεγάλο χρωματιστό χωνί γεμάτο με σχολικά είδη και γλυκίσματα (Schultüte). Γνωρίζοντας αυτό το έθιμο τής σχολικής ζωής των γερμανόφωνων χωρών οι μαθητές προσέγγισαν με ευχάριστο τρόπο τον νέο κόσμο τής γερμανικής γλώσσας.