Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων παρακολούθησαν, στον χώρο τού Σχολείου, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα«Κόκκινη κλωστή δεμένη στο DNA τυλιγμένη» από τις καθηγήτριες τού τμήματος Ιατρικής τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Μπατιστάτου Άννα και Σύρρου Μαρίκα.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις για το DNA, την κληρονομικότητα, τα είδη των κυττάρων, να λύσουν απορίες σχετικά με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων και να παρατηρήσουν χρωμοσώματα και διάφορα είδη κυττάρων στο μικροσκόπιο.
Η παρουσίαση τού προγράμματος συνδυάστηκε με την εκμάθηση τής αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τις αρχές τής εκπαιδευτικής προσέγγισης CLIL.