Αρσάκεια Ιωαννίνων
Οι μικροί μαθητές τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων έκλεισαν τις εορταστικές εκδηλώσεις των Σχολείων την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017, ψάλλοντας τα κάλαντα στον Πρύτανη τού Πανεπιστημίου κ. Γεώργιο Καψάλη και στον Διευθυντή τής Βιβλιοθήκης τού Πανεπιστημίου κ. Γεώργιο Ζάχο, γεμίζοντας έτσι τους χώρους τού Πανεπιστημίου με εορταστικές μελωδίες.