Αρσάκεια Ιωαννίνων
Με αφορμή την Πανελλήνια Hμέρα κατά τής Bίας και τού Σχολικού Εκφοβισμού οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων επεξεργάστηκαν το βιβλίο «Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε», και στη συνέχεια πραγματοποίησαν σχετική δραστηριότητα.
Ακόμη, παρακολούθησαν βίντεο με σκοπό την κατανόηση τού φαινομένου τού εκφοβισμού και τη δημιουργική συζήτηση αναφορικά με τις πτυχές τού θέματος.