Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων επισκέφθηκαν τον ναό τής Παρηγορήτισσας στην Άρτα, όπου συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στην Άρτα, τον καιρό των Δεσποτών. Το όραμα τού Νικηφόρου».
Το πρόγραμμα είχε στόχο τη γνωριμία των μαθητών με την ιστορία τής Άρτας κατά τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους μέσα από την ιστορία τού ναού τής Παρηγορήτισσας. Παρουσιάστηκαν στοιχεία σχετικά με τους Δεσπότες τής Ηπείρου, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τού ναού και τη διακόσμησή του (ψηφιδωτά, γλυπτά). Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας.