Αρσάκεια Ιωαννίνων
European day of languages - Journée des langues européennes - Tag der europäischen Sprachen

Με αφορμή την Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών, την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων συμμετείχαν σε μια δράση με σκοπό την εξοικείωση των μικρών μαθητών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων με την κουλτούρα των ξένων γλωσσών που διδάσκονται στο Σχολείο.
Αρχικά οι μαθητές εξέτασαν και ανέλυσαν τις λεξικές ομοιότητες και νοηματικές διαφορές πολλών ευρωπαϊκών γλωσσών με σκοπό τη συσχέτισή τους.
Στη συνέχεια συμμετείχαν σε διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων με θέμα τα κυριότερα στοιχεία τού αγγλικού, γαλλικού και γερμανικού πολιτισμού.
Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τραγούδια και στις τρεις γλώσσες και φυσικά με πολλή χαρά!