Αρσάκεια Ιωαννίνων
Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων συμμετείχαν στην παρουσίαση τού αθλήματος τής ιππασίας, στις εγκαταστάσεις τού Κέντρου Θεραπευτικής Ιππασίας Ιωαννίνων. Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο τής βιωματικής γνωριμίας αθλημάτων εκτός Σχολείου.
Τα παιδιά υποδέχθηκε η κ. Αλεξία Στεργίου, μητέρα μαθητή τού Σχολείου μας, η οποία μίλησε και ξενάγησε τα παιδιά στους χώρους που ζουν τα άλογα.
Στη συνέχεια τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ιππεύσουν.