Αρσάκεια Ιωαννίνων
Οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, επισκέφθηκαν το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζώα και πουλιά στο Μουσείο Αργυροτεχνίας».
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν με ανακαλυπτικό και βιωματικό τρόπο την πανίδα τής περιοχής και ευαισθητοποιήθηκαν πάνω σε θέματα προστασίας τού περιβάλλοντος.