Αρσάκεια Ιωαννίνων
Την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων πραγματοποίησαν δράσεις σχετικές με το μάθημα των Μαθηματικών, στο πλαίσιο τού Έτους Μαθηματικών2018.
Συγκεκριμένα, έκαναν επανάληψη στις μαθητικές έννοιες και πράξεις, χρησιμοποιώντας φύλλα εργασίας, τη ζωγραφική και την επιδαπέδια αριθμογραμμή.
Έτσι ανακεφαλαίωσαν βιωματικά και ευχάριστα τις γνώσεις τους στο μάθημα αυτό.