Αρσάκεια Ιωαννίνων
Οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 επισκέφθηκαν το Κέντρο Πληροφόρησης τού Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, στους Ασπραγγέλους τού Δήμου Ζαγορίου. Εκεί παρακολούθησαν το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με τίτλο «Η ορνιθοπανίδα τού Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου». Το πρόγραμμα είχε στόχο τη γνωριμία των μαθητών με τον μαγικό κόσμο των πουλιών. Έμαθαν για τη σημασία των πουλιών στην αρχαιότητα, στη μυθολογία και στη θρησκεία, για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνήθειές τους, τα σπάνια και απειλούμενα είδη τού Εθνικού Πάρκου, τους βιοτόπους και την οικολογία τους, τις απειλές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, καθώς και τους τρόπους παρακολούθησης τού πληθυσμού τους.