Αρσάκεια Ιωαννίνων
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Δράσεων και Εκδηλώσεων τής Βιβλιοθήκης Γνώσης και Συναισθημάτων τής Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων με τίτλο «Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!... για όλα αυτά που ΖΩ» παρακολούθησαν οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο τού προγράμματος Αγωγής Υγείας «Εγώ κι εσύ γινόμαστε εμείς…» που εκπονούν εφέτος οι μαθητές.