Αρσάκεια Ιωαννίνων
Οι μαθητές τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων συμμετείχαν στο 2ο Φεστιβάλ Επιστήμης και Αειφορίας που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο τού Δήμου Ιωαννιτών την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019. Τα παιδιά παρουσίασαν τις δράσεις που υλοποιούνται στο Σχολείο για την αειφορία στο πλαίσιο τής εκπαιδευτικής προσέγγισης STEAM.
Επίσης πλαισίωσαν την παρουσίαση των δράσεων τού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, το οποίο λειτουργεί στον χώρο των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, με την καθοδήγηση τής υπεύθυνης τού Μουσείου κ. Φανής Τριπολιτσιώτου.
Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Δήμο Ιωαννιτών και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) τής ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ. Ηπείρου στο πλαίσιο τού συνεδρίου “Crisis in context” τής διεθνούς κοινότητας για την κοινωνικοπολιτισμική έρευνα ISCAR με τη συμμετοχή τής τοπικής κοινωνίας και των φορέων αειφορίας και επιστήμης τής χώρας και τού εξωτερικού.