Αρσάκεια Ιωαννίνων

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Το σχολείο τού δάσους και η εκπαίδευση τού μικρού δέντρου» παρακολούθησαν οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 στο ΚΠΕ Πραμάντων.

Η επίσκεψη στο ΚΠΕ Πραμάντων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τού διαθεματικού προγράμματος που εκπονούν οι μαθητές με τίτλο «Γνωρίζοντας τον Αίσωπο..».

Στόχος τού προγράμματος ήταν, μέσα από βιωματικές δράσεις, να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά τη σημασία τού δάσους για την προστασία τού εδάφους, τού γενικότερου περιβάλλοντος και τής ανθρώπινης ζωής, για τον κύκλο τού νερού, τού διοξειδίου τού άνθρακα και τού οξυγόνου, τη βιοποικιλότητα και τη σταθεροποίηση τού κλίματος τής Γης, καθώς και να το αξιοποιήσουν ως πεδίο ανάπτυξης δραστηριοτήτων που καλλιεργούν την πολλαπλή νοημοσύνη των μαθητών.