Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 επισκέφθηκαν το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας τής Φυσικής τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πανηγύρι τής Φυσικής».

Σκοπός τού προγράμματος ήταν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με βιωματικό τρόπο με τις έννοιες τής Φυσικής, εκτελώντας πειράματα με τη βοήθεια των φοιτητών τού Παιδαγωγικού Τμήματος.