Αρσάκεια Ιωαννίνων

Ένα διαφορετικό γλυκό καλωσόρισμα περίμενε τους μαθητές τού τμήματος Γερμανικών τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019, στο πρώτο μάθημα τής νέας σχολικής χρονιάς! 

Στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία οι μαθητές παίρνουν από τους δασκάλους τους και τους γονείς τους την πρώτη ημέρα τού σχολείου ένα μεγάλο χρωματιστό χωνί γεμάτο με σχολικά είδη και γλυκίσματα (Schultüte).

Μαθαίνοντας αυτό το έθιμο τής σχολικής ζωής των γερμανόφωνων χωρών οι μαθητές προσέγγισαν την πρώτη σχολική τους ημέρα στην τάξη με ευχάριστο τρόπο το μάθημα των Γερμανικών