Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 οι μαθητές τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων γιόρτασαν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Συγκεκριμένα, οι μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων συμμετείχαν σε δραστηριότητες με θέμα «Τα ζώα τού κόσμου μας», όπως κατασκευές, ομαδικά παιχνίδια και παιχνίδια ερωτήσεων στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.