Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων επισκέφθηκαν, την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019, το Λαογραφικό Μουσείο στον Λύγγο, το οποίο στεγάζεται στο παλιό Δημοτικό Σχολείο τού χωριού.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν και να θαυμάσουν τα λαογραφικά εκθέματα, τα οποία αποτελούν προσφορές των κατοίκων τής περιοχής.

Παράλληλα, γνώρισαν σημαντικές πτυχές από την κοινωνική, αγροκτηνοτροφική και σχολική ζωή των κατοίκων, από τα μέσα τού 19ου αιώνα έως τη δεκαετία τού 1970.