Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Ιστορίας, παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Μουσείο Αργυροτεχνίας, με τίτλο «Παίζοντας… τότε και τώρα».

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά στα κλασικά χρόνια στην Αθήνα τού 5ο αι. π.Χ. και τα σύγκριναν με τα σύγχρονα.