Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το δικό τους επιτραπέζιο παιχνίδι για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας ετοίμασαν οι μαθητές τής Δ’ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων.

Μετά το προσχέδιό τους, το παιχνίδι τους ψηφιοποιήθηκε με τη βοήθεια των δασκάλων τους και το μοιράστηκαν και με τους Ευρωπαίους φίλους τους στην ευρωπαϊκή δράση e-Twinning.