Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019, οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων παρακολούθησαν, στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Ιστορίαςεκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, με τίτλο «Μια μέρα με τους συντηρητές τού Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων».

Οι μαθητές γνώρισαν από κοντά το επάγγελμα τού συντηρητή αρχαιολογικών ευρημάτων και διαπίστωσαν τη σημασία αυτών των ευρημάτων για την ιστορία τού τόπου μας.