Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τον Νοέμβριο τού 2019 οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων ενημερώθηκαν από την ψυχολόγο τού Σχολείου κ. Τζούμα Ναταλία για την ορθή χρήση τού διαδικτύου, καθώς και των κοινωνικών δικτύων.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες και να εκφράσουν τυχόν προβληματισμούς τους.

Επίσης, μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες οι μαθητές αξιολόγησαν μόνοι τους τον χρόνο που περνούν στο διαδίκτυο και συζήτησαν τις δυσκολίες που συνδέονται με την υπερβολική χρήση τού διαδικτύου, αλλά και πιθανούς τρόπους διαχείρισής τους. 

Τέλος, οι μαθητές ενημερώθηκαν για το πώς μπορούν να προστατευθούν από πιθανούς κινδύνους, όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός και το "grooming".