Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό στο «πάρτι τής αλφαβήτας... », που πραγματοποιήθηκε στη βιβλιοθήκη τού Σχολείου.

Τα πρωτάκια γιόρτασαν την ολοκλήρωση τής εκμάθησης όλων των γραμμάτων με τραγούδια και πολλές ευχάριστες δραστηριότητες που σχετίζονταν μετην αλφαβήτα

Το πάρτι ολοκληρώθηκε με διάφορα δωράκια και κατασκευές ως ενθύμια από την ημέρα αυτή.