Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων υποδέχθηκαν με χαρά στις ψηφιακές τους τάξεις τον Διευθυντή τού Αρσακείου Λυκείου κ. Παύλο Μαυρόγιαννη. 

Με αφορμή το μάθημα τής Ιστορίας «Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του» οι μαθητές συζήτησαν με τον Αναπλιώτη φιλόλογο για τη ζωή και το έργο τού πρώτου Κυβερνήτη τής Ελλάδας.