Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020 οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων παρακολούθησαν το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Οι άθλοι τού Ηρακλή», το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης.

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Ιστορίας και τού πολιτιστικού προγράμματος που εκπονούν εφέτος οι μαθητές τής Γ΄ τάξης και το οποίο σχετίζεται με τη μυθολογία.