Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 οι μαθητές τής Ε΄ και τής Στ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων παρακολούθησαν, σε ζωντανή μετάδοση, κατά τη διάρκεια τής σύγχρονης τηλεκπαίδευσης την εκδήλωση «Βραδιά τού Ερευνητή», στην οποία παρουσιάστηκαν ερευνητικές δραστηριότητες, πρωτότυπα πειράματα και καινοτόμες τεχνολογίες.

Στη συνέχεια συζήτησαν όσα τους έκαναν εντύπωση με τους εκπαιδευτικούς τους.

Η "Βραδιά τού Ερευνητή" είναι μια πρωτοβουλία τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την εξοικείωση τού κοινού με τον υπέροχο κόσμο τής επιστημονικής έρευνας.

Στην Ελλάδα διοργανώνεται για έβδομη χρονιά από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.