Αρσάκεια Ιωαννίνων

Μια απλή ερώτηση αποτέλεσε για τους μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων το έναυσμα για να κατασκευάσουν χάρτινους πυλώνες και να πειραματιστούν με το βάρος που μπορούν οι κατασκευές τους να σηκώσουν.

Οι μικροί μαθητές, με την καθοδήγηση των δασκάλων τους στο SHTEAM κ. Αθανασίου και Γκαντόλια, μέσα από δοκιμές παρατήρησαν ότι αλλάζοντας διάφορες μεταβλητές (το πλήθος των πυλώνων, τη διάμετρό τους, το υλικό τους, το σχήμα τους κ.ά.) άλλαζε και το σύνολο τού βάρους που η κατασκευή τους άντεχε.

Έτσι, με απλά υλικά, που υπάρχουν σε κάθε σπίτι, το μάθημα τού SHTEAM συνεχίζει να ενθουσιάζει τους μαθητές τού Σχολείου.

Μπορεί να μένουμε σπίτι, αλλά η φαντασία και η όρεξη για μάθηση είναι ανεξάντλητες!