Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η Μουσική συντροφεύει ευχάριστα τους μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων. Είτε βρίσκονται στην τάξη τους στο Σχολείο είτε οι συνθήκες απαιτούν την παραμονή τους στο σπίτι τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το μάθημα τής Μουσικής μέσα από κατάλληλα προσαρμοσμένες ποικίλες δραστηριότητες. Ακρόαση, γνωριμία με μουσικά όργανα, αυτοσχέδια μουσικά όργανα, αυτοσχεδιασμός, ρυθμός, τραγούδι και κίνηση, αποτελούν αισθητικές εμπειρίες που κινητοποιούν τη δημιουργική φαντασία των μαθητών και συμβάλλουν στη μουσική τους παιδεία.