Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Σάββατο 3 Απριλίου 2021, με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός «Πυθαγόρας» τής Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, εφέτος λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά. Το Αρσάκειο Δημοτικό Ιωαννίνων λειτούργησε ως εξεταστικό κέντρο με ιδιαίτερη φροντίδα και αξιοπιστία στην οργάνωση τής εκδήλωσης.

Κεντρικός στόχος τού διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη των βασικών μαθηματικών ικανοτήτων - δεξιοτήτων που προσδιορίζουν τις δυνατότητες να σκέπτεται ο μαθητής με μαθηματικό τρόπο και να αξιοποιεί βασικές μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες.

Συνολικά 130 μαθητές δημοτικού τού Αρσακείου Ιωαννίνων και άλλων σχολείων τής πόλης, τής ευρύτερης περιοχής (Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας), αλλά και πιο μακρινών περιοχών (Καστοριάς, Κοζάνης, Αθήνας) εμπιστεύτηκαν το Αρσάκειο Δημοτικό Ιωαννίνων ως εξεταστικό κέντρο για τη συμμετοχή τους σε αυτόν τον διασκεδαστικό εκπαιδευτικό διαγωνισμό.